Objectius

This post is also available in: English

L’estudi i la promoció de la diversitat lingüística i cultural, i de les pràctiques adients per al seu manteniment i desenvolupament. En són objectius específics els processos de codificació, estandardització i revitalització lingüístiques. La recuperació i el manteniment de pràctiques culturals a través de l’etnoeducació i el manteniment de la llengua patrimonial mitjançant el seu aprenentatge i el seu ús en el context d’aquestes pràctiques.  La transferència de coneixement envers altres institucions i comunitats immergides en el procés de recuperació d’una llengua.

Amb aquest objectiu, la Càtedra realitza activitats de formació i de difusió, contribueix a projectes de recerca i de cooperació, i difon els resultats de la recerca i la intervenció a través de les seves i altres publicacions. En tot moment es guia per la intervenció corresponsable amb els actors locals.