Activitats realitzades

Jornada sobre “Diàleg intercultural: experiències i propostes

Barcelona, 19 de novembre de 2008

Amb motiu de l’Any Internacional de les Llengües i de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, en col·laboració amb el Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades, GELA (Universitat de Barcelona).

Imatge_Jornada_Dialeg_Intercultural

 

Conferència inaugural: Patrícia Gabancho (escriptora), “Multiculturalitat: d’acord, però aquí qui mana?”

PROGRAMA

“I Setmana Intercultural”

Barcelona, 18 – 21 de febrer de 2008

Organitza: Universitat Ramon Llull

Conferenciant invitat: Joan A. Argenter, “En torno a la revitalización lingüística: actores, objetivos, métodos y problemas”.

«Los primeros paraguayos. Los pueblos nativos del Paraguay hoy»

Complement de la formació en antropologia cultural de Llatinoamèrica [Crèdit de llicenciatura]

En col·laboració amb el Departament d’Antropologia Social i Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Catòlica d’Asunción (Paraguai), l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana/Casa Amèrica de Catalunya i de l’Ambaixada de la República del Paraguai a Espanya.

Barcelona, any 2005

Jornades: “El model lingüístic de l’Estat espanyol: present i futur”

Barcelona, 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre de 2004

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Temàtica:

Economia: empreses públiques i privades

Política: partits polítics bascos i partits polítics catalans

Dret: juristes

 

Recursos: Fundació Caixa Sabadell, Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya), Schweizerisches Generalkonsulat, Barcelona; Govern Basc, Avui, El Periódico i El País.

Eighth FEL Conference: “On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights”

Because every last word means another lost world

Car tot darrer mot esvaït és un altre món esvaït

 

Barcelona, 1-3 d’octubre de 2004

En col·laboració amb la Foundation for Endangered Languages (Regne Unit).

8TH FEL imatge

Tríptic

 

S’organitzen dues visites de camp a enclavaments lingüístics i sociolingüístics destacats: (i) la Vall d’Aran (29-30 de setembre) —l’única àrea lingüística occitana en què la varietat local de l’occità, l’aranès, gaudeix d’un estatus oficial i ha estat estandarditzada— i (ii) la Catalunya Nord (França) (4 d’octubre) —on el català es troba en una situació bastant difícil, però les institucions i els organismes que la preserven s’esforcen pel seu manteniment i desenvolupament.

Entrevistes amb responsables polítics, assessors lingüístics i activistes culturals. Visita a museus i llocs d’interès etnogràfic i paisagístic. Recital de cançons araneses a càrrec de Lúcia Mas.

Presidència del Congrés: Joan A. Argenter.

Comitè del programa: Joan A. Argenter, Joseph Blythe, R. McKenna Brown, Tjeerd de Graaf, Salem Mezhoud, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

Comitè organitzador: Joan A. Argenter, R. McKenna Brown, Joan Moles, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

El Congrés s’orienta a donar resposta a les qüestions següents:

1) La política lingüística des de l’activisme de base a les institucions polítiques. Aquests drets, de quina manera han estat reconeguts i, si és el cas, aplicats? Quines actuacions poden dur a terme les comunitats amb l’objectiu de fer-los respectar?

2) La interrelació entre els nivells mundial i local. En quina mesura les polítiques estatals són coherents amb les declaracions universals i els tractats internacionals? Com es redefineixen les identitats en els discursos postnacionalistes?

3) Les llengües amenaçades i els drets lingüístics a través de les fronteres. La desigualtat de drets en comunitats lingüístiques dividides per les fronteres. Quins drets i quins deures afecten les comunitats de la diàspora, les comunitats nòmades i els immigrants?

Beques atorgades: Deu beques lliurades a participants procedents de:  Bulgària, Sofia (St. Kliment Ohridski de Sofia); Canadà, Halifax (Universitat Saint Mary’s);  Etiòpia, Addis Abeba, (Universitat d’Addis Abeba); Índia (investigador independent); Malawi (Universitat de Malawi); Mèxic (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS); Polònia, Cracòvia (Universitat de Jagellons); Federació Russa, Ulan-Ude (Institut d’Estudis Mongols, Budistes i Tibetans —branca siberiana de l’Acadèmia de Ciències de Rússia), i Ucraïna, Kiev (Institut Pylyp Orlyp per la Democràcia). 

Llibre d’actes del Congrés: On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights : proceedings of the eighth FEL Conference : Barcelona (Catalonia), Spain, 1-3 October 2004 / editors: Joan A. Argenter & R. McKenna Brown.

Recursos: Foundation for Endangered Languages, Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat espanyol i inscripcions.

Cicle de conferències: “Diversitat lingüística: els fets, els discursos, la gestió (II)”

Barcelona, 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2004

Amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill.

Conferenciants:

Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya), “Els discursos sobre la desaparició del català: som on érem?”.

Isidor Marí (Universitat Oberta de Catalunya), “La llengua catalana en el futur ordenament lingüístic de la UE”.

Albert Branchadell (Universitat Autònoma de Barcelona i Organització pel Multilingüisme), “La gestió de la diversitat lingüística estatal: els estats europeus”.

Adela Ros (Secretaria General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya), “El factor llengua en el context de la migració contemporània”.

 

Recursos: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.