Activitats realitzades

«Los primeros paraguayos. Los pueblos nativos del Paraguay hoy»

Complement de la formació en antropologia cultural de Llatinoamèrica [Crèdit de llicenciatura]

En col·laboració amb el Departament d’Antropologia Social i Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Catòlica d’Asunción (Paraguai), l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana/Casa Amèrica de Catalunya i de l’Ambaixada de la República del Paraguai a Espanya.

Barcelona, any 2005

Jornades: “El model lingüístic de l’Estat espanyol: present i futur”

Barcelona, 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre de 2004

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Temàtica:

Economia: empreses públiques i privades

Política: partits polítics bascos i partits polítics catalans

Dret: juristes

 

Recursos: Fundació Caixa Sabadell, Secretaria de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya), Schweizerisches Generalkonsulat, Barcelona; Govern Basc, Avui, El Periódico i El País.

Eighth FEL Conference: “On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights”

Because every last word means another lost world

Car tot darrer mot esvaït és un altre món esvaït

 

Barcelona, 1-3 d’octubre de 2004

En col·laboració amb la Foundation for Endangered Languages (Regne Unit).

8TH FEL imatge

Tríptic

 

S’organitzen dues visites de camp a enclavaments lingüístics i sociolingüístics destacats: (i) la Vall d’Aran (29-30 de setembre) —l’única àrea lingüística occitana en què la varietat local de l’occità, l’aranès, gaudeix d’un estatus oficial i ha estat estandarditzada— i (ii) la Catalunya Nord (França) (4 d’octubre) —on el català es troba en una situació bastant difícil, però les institucions i els organismes que la preserven s’esforcen pel seu manteniment i desenvolupament.

Entrevistes amb responsables polítics, assessors lingüístics i activistes culturals. Visita a museus i llocs d’interès etnogràfic i paisagístic. Recital de cançons araneses a càrrec de Lúcia Mas.

Presidència del Congrés: Joan A. Argenter.

Comitè del programa: Joan A. Argenter, Joseph Blythe, R. McKenna Brown, Tjeerd de Graaf, Salem Mezhoud, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

Comitè organitzador: Joan A. Argenter, R. McKenna Brown, Joan Moles, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

El Congrés s’orienta a donar resposta a les qüestions següents:

1) La política lingüística des de l’activisme de base a les institucions polítiques. Aquests drets, de quina manera han estat reconeguts i, si és el cas, aplicats? Quines actuacions poden dur a terme les comunitats amb l’objectiu de fer-los respectar?

2) La interrelació entre els nivells mundial i local. En quina mesura les polítiques estatals són coherents amb les declaracions universals i els tractats internacionals? Com es redefineixen les identitats en els discursos postnacionalistes?

3) Les llengües amenaçades i els drets lingüístics a través de les fronteres. La desigualtat de drets en comunitats lingüístiques dividides per les fronteres. Quins drets i quins deures afecten les comunitats de la diàspora, les comunitats nòmades i els immigrants?

Beques atorgades: Deu beques lliurades a participants procedents de:  Bulgària, Sofia (St. Kliment Ohridski de Sofia); Canadà, Halifax (Universitat Saint Mary’s);  Etiòpia, Addis Abeba, (Universitat d’Addis Abeba); Índia (investigador independent); Malawi (Universitat de Malawi); Mèxic (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS); Polònia, Cracòvia (Universitat de Jagellons); Federació Russa, Ulan-Ude (Institut d’Estudis Mongols, Budistes i Tibetans —branca siberiana de l’Acadèmia de Ciències de Rússia), i Ucraïna, Kiev (Institut Pylyp Orlyp per la Democràcia). 

Llibre d’actes del Congrés: On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights : proceedings of the eighth FEL Conference : Barcelona (Catalonia), Spain, 1-3 October 2004 / editors: Joan A. Argenter & R. McKenna Brown.

Recursos: Foundation for Endangered Languages, Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat espanyol i inscripcions.

Cicle de conferències: “Diversitat lingüística: els fets, els discursos, la gestió (II)”

Barcelona, 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2004

Amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill.

Conferenciants:

Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya), “Els discursos sobre la desaparició del català: som on érem?”.

Isidor Marí (Universitat Oberta de Catalunya), “La llengua catalana en el futur ordenament lingüístic de la UE”.

Albert Branchadell (Universitat Autònoma de Barcelona i Organització pel Multilingüisme), “La gestió de la diversitat lingüística estatal: els estats europeus”.

Adela Ros (Secretaria General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya), “El factor llengua en el context de la migració contemporània”.

 

Recursos: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Cicle de conferències: “The management of European lingüístic diversity / L’administració de la diversitat lingüística d’Europa”

28 d’octubre, 11 de novembre i 2 de desembre de 2003

En col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill.

Conferenciants:

Sue Wright (Universitat d’Aston. School of Languages and European Studies), “Language and identity in an increasingly ‘post-national’ world”.

Peter Hans Nelde (Universitat Catòlica de Brussel·les i Brussel’s Research Centre on Multilingualism), “How to manage lingüístic diversity: the New Multilingualism of the European Union”.

Niamh Nic Shuibne (Universitat d’Edimburg. European Union Law), “Towards a European Community policy of respect for lingüístic rights”

The_managament_of_European_Ling_Diversity_imatge

Programa

Cicle de conferències: “Diversitat lingüística: Els fets, els discursos, la gestió (I)”

Barcelona, 7 i 21 d’octubre i 25 de novembre de 2003

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Conferenciants:

Carme Junyent (Universitat de Barcelona), “Històries de la diversitat lingüística humana: la reproducció, la substitució, l’esllanguiment i el redreçament de les llengües”.

Joan A. Argenter, “Els discursos sobre la diversitat lingüística: posicionaments i arguments”.

Xavier Albó (Doctor en lingüística i antropologia i activista lingüístic en àrees indígenes de l’Amèrica del Sud), “L’audàcia de la reformac educativa intercultural bilingüe i dels Consells Educatius dels Pobles Originaris a Bolívia”.

 

Col·loqui sobre “El català, una llengua de comunicació científica”

Barcelona, 20-21 de juny de 2003

En col·laboració amb la Deutscher Katalanistenverband (DKV).

Recursos: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació.

Conferenciants invitats:

Carles Riera (Universitat Ramon Llull), “Producció i divulgació de la ciència en català”.

Josep Eladi Baños (Universitat Pompeu Fabra), “La terminologia de la recerca clínica: un exemple de col·laboració entre universitat, empresa privada i Administració pública”.

Joandomènec Ros (Universitat de Barcelona), “Reflexions d’un professo universitari sobre la publicació científica en català”.

Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona), “L’experiència d’Ítaca (revista de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics)”.

Rosa Colomer (TERMCAT), “La normalització de la neologia terminològica en llengua catalana”.

Maria Teresa Cabré (Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra), “Organització de la terminologia catalana: propostes a la vista de la situació actual”.

Joan Antoni Mesquida(Universitat de les Illes Balears), “Oportunitat i conveniència de conèixer i tenir en compte la llengua científica del català antic en el català científic modern”.

El_catala_llengua_comunicacio_científica

PROGRAMA

 

Les conclusions d’aquest encontre seran presentades a la sessió monogràfica «La comunicació científica a la Romània: Possibilitats i limitacions del desenvolupament de les llengües minoritàries», al XXVIII Deutscher Romanistentag, Kiel, setembre-octubre de 2003.

Curs de postgrau «Educació multilingüe»

Barcelona, any 2003

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB).

Img_Postgrau_Educació_Plurilingüe

TRÍPTIC

 Concessió de beques parcials per a la matriculació d’alumnes de la UB.