Recerca – Congressos i col·loquis

II Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat: “Quin futur volem? Perspectives i propostes”

Barcelona, 11 d’octubre de 2013

Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

En el simposi es reflexiona sobre tres grans eixos: la comparació de legislacions estatals sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura, la proposta de currículums educatius de països propers que serveixin de referència, i el suggeriment de paradigmes metodològics docents tant en llengua com en literatura.

The Seventeenth Conference of the Foundation for Endangered Languages: “Endangered languages beyond boundaries: Community connections, collaborative approaches and cross-disciplinary research”

Universitat Carleton, Otawa, Canadà, 1-4 d’octubre de 2013

Organitza: Foundation for Endangered Languages

Conferenciant: Joan A. Argenter, “Intergenerational permeability and cleavages: from parents as agents of language shift to grandparents as a source of knowledge. Catalan: a heritage language in Alghero, Sardinia”.

2012 American Anthropological Association Meeting: “Borders and Crossings”

San Francisco, CA, EUA, 14-18 de novembre de 2012

Organitza: American Anthropological Association

Conferenciant: Joan A. Argenter, “New speakers, old codes, new codes: language shift and revitalization in Alghero”.

Contribució a la sessió “New speakers: the sociolinguistics of boundary crossing”, coordinada pel Dr. Joan Pujolar i la Dra. Bernardette O’Rourke.