Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengues Indígenes i Minoritzades

Barcelona, 19‐21 d’abril de 2017

Organitza: Universitat de Barcelona, Universitat de Vic ‐ Universitat Central de Catalunya, Indiana University‐Bloomington

https://icriml.indiana.edu/

Contacte: revitalitzacio2017@ub.edu

Joan A. Argenter, membre del Comitè Acadèmic.