Biblioteca Càtedra UNESCO

This post is also available in: English

Veus del passat

Autor: Joan Miralles i Monserrat, amb la col·laboració de Mar Umbert

Aquest llibre brolla d’una font inexhaurible de converses llunyanes enregistrades en àudio, l’Arxiu d’Història Oral Joan Miralles. En el treball de camp, l’autor interroga, suggereix, comenta o fa com qui tira l’ham, deixant caure un mot, un malnom, una dita, el nom d’una possessió, una anècdota que somogui o desvetlli la memòria de l’interlocutor, para l’orella i n’escolta privilegiadament el testimoniatge, l’enregistra -amb l’afany de fer-lo perdurable- i a la fi el difon als lectors mitjançant la transcripció escrita, la contextualització i la documentada exegesi a peu de plana. També ofereix l’oportunitat d’escoltar les veus de l’entrevistador i dels entrevistats. El lector gaudirà de la lectura d’aquest material, en el qual ressonen veus del passat, de persones que van deixar gravat testimoni de llur pas per la vida en un lloc i en un temps determinats. És com si elles mateixes, través de l’autor, obrissin les portes de casa seva al lector per xerrar-hi una estona.

Matèria: Entrevistes: Mallorquins – Història oralEntrevistes: Montuïri (Illes Balears) – Vida social i costums – S. XXMontuïri (Illes Balears) – Biografia
Data de l’edició: 2020
ISBN: 978-84-9965-535-2
Col·lecció: Biblioteca Càtedra UNESCO ; 6

[+ informació]

 

00000044_BCUvol5

Enclavaments lingüístics i comunitats locals : el català a Sardenya, al Carxe i entre els gitanos catalans / Edició a cura de Joan A. Argenter

El terme “enclavaments lingüístics” (Sprachinseln en alemany) evoca un isolament lingüístic, una zona estrictament limitada on una comunitat de llengua “x” està envoltada per una comunitat lingüística “y”. El cert és que tan important és l’illa com l’entorn, els habitants històrics com veïns, nouvinguts o visitants, l’isolament com a permeabilitat. Moltes comunitats d’enclavament estan sotmeses a una forta pressió cultural i les llengües tradicionals pateixen processos d’erosió i de substitució. Alhora són exemples de manteniment històric d’una llengua patrimonial en un context advers. La ciutat de l’Alguer a Sardenya, la regió del Carxe a Múrcia i les comunitats de gitanos catalans establertes a la Catalunya del Nord i a Occitània són l’objecte dels estudis aplegats en aquest volum.

Matèria: Català – Alguer / Català – Carxe (Múrcia) / Gitanos – França – Llengües
Data de l´edició: 2014
ISBN: 978-84-9965-211-5
Col·lecció: Biblioteca Càtedra UNESCO ; 5

[+ informació]

 

Biblioteca_CU_Vol4Llengües, cultures, identitats a la Mediterrània / Edició a cura de Joan A. Argenter

Aquest llibre aplega un conjunt de treballs elaborats a partir de les ponències que els autors presentaren al seminari “Identitat, Europa, Mediterrània”, en especial, però no solament, les que tingueren cabuda en la sessió temàtica “Llengües, cultura i identitat a la Mediterrània”. Els textos aporten una visió personal dels autors sobre els problemes relatius a l’espai mediterrani, la seva història i les seves transformacions, els seus problemes, les seves identitats, les seves cultures, les seves llengües i les seves comunitats lingüístiques.

Matèria: Identitat col·lectiva – Mediterrània, Regió – Congressos  / Cultura mediterrània – Congressos
Data de l´edició: 2011
ISBN: 978-84-9965-092-0
Col·lecció: Biblioteca Càtedra UNESCO ; 4

[+ informació]

 

 

Biblioteca_CU_Vol3

La Gestió interestatal de les llengües transfrontereres / Edició a cura de Joan A. Argenter

Els estudis aplegats en aquest volum s’ocupen de casos de llengües que, convencionalment, s’anomenen transfrontereres. Tot i que primer van ser les llengües i els pobles i, després, les fronteres polítiques,no es pot ignorar que les fronteres han contribuït a l’el·laboració i conformació de les llengües. El llibre planteja l’existència de models de gestió coordinada de llengües en aquesta circumstància, concretament en els àmbits de la política i la planificació lingüístiques, sigui la codificació normativa, la promoció de l’ús de la llengua o el reconeixement i l’aplicació dels drets lingüístics i culturals dels parlants.

Matèria: Política lingüística / Comunitats lingüístiques / Llengües transfrontereres
Data de l´edició: 2011
ISBN: 978-84-9965-073-9
Col·lecció: Biblioteca Càtedra UNESCO ; 3

[+ informació]

 

 

Biblioteca_CU_Vol2

Torcebraç entre dues cultures: de l’ecosistema de les llengües: de discursos i de percepcions / Pròleg de Salvador Cardús

Autora: Calafat Vila, Rosa

En aquest llibre l’autora argüeix que el català -com altres llengües- té tres enemics: la legalitat vigent d’un Estat, que li denega àmbits d’ús; l’opacitat d’un discurs des d’un punt de vista català, que impedeix una conformitat social capacitada per donar categoria de valor únic a la cultura catalana, i la lliure circulació del discurs de la por, un discurs que es basa en el fet que l’ús del català o l’exercici d’un punt de vista particular i en català són elements de conflicte social o estan subjectes a restriccions de mercat. La publicació sorprén perquè és capaç d’encarnar -en el sentit religiós de la paraula, “revestir d’una forma corporal”, que diu el diccionari de l’IEC- les més sofisticades teories sociolingüístiques en el dia a dia més ordinari de la llengua. La potència de l’anàlisi de Rosa Calafat prové del fet que para atenció a allò que és donat per descomptat, evident o implícit. És a dir, allò que, de tan habitual, passa desapercebut i esdevé gairebé invisible a la consciència. Al contrari que un joc de mans, el llibre mostra l’engany que el truc ens havia amagat.

Matèria: Català – Aspectes socials / Català – Aspectes polítics / Llengües en contacte – Països Catalans
Data de l´edició: 2010
ISBN: 978-84-92583-96-6
Col·lecció: Biblioteca Càtedra UNESCO ; 2

[+ informació]

 

 

Biblioteca_CU_Vol1El Sistema mèdic d’una societat africana : els evuzok del Camerun
Autor: Mallart i Guimerà, Lluís

Aquest llibre és un paradigma d’anàlisi sociocultural de la concepció que els homes i les dones d’un racó de món – ni més remot ni més cèntric que el nostre- s’han donat d’ells mateixos i de llur relació amb la natura, de llur concepció del cos humà i de la malaltia, del coneixement i de les pràctiques medicinals que els fan el món més intel·ligible i la vida més arrecerada. És, doncs, l’estudi d’un coneixement i una praxi culturals, peró és també, gràcies a l’abundor i la riquesa dels materials documentats aplegats, transcrits, traduïts i anotats, una contribució de primer ordre a la documentació d’un saber ancestral sobre les virtuts dels recursos naturals de l’entorn en el qual fan vida els evuzok, d’un saber acumulat i transmès per generacions de generacions i de la seva codificació en un llenguatge creat, transmès i mantingut viu també per generacions de generacions.

Matèria: Evuzok (Poble africà) – Medicina / Medicina tradicional – Camerun
Idiomes: Català – Ewondo
Data de l´edició: 2008
ISBN: 978-84-92583-18-8 (o.c.) ; 978-84-92583-19-5 (v. 1) ; 978-84-92583-20-1 (v. 2)
Col·lecció: Biblioteca Càtedra UNESCO ; 1

[+ informació]