Organització

This post is also available in: English

La Càtedra UNESCO ha estat reconeguda com una unitat de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans.

Titular de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural: Joan A. ARGENTER

Equip local:

Joandomènec ROS, president de l’IEC i UB
Joan A. ARGENTER, director de la Càtedra UNESCO, IEC i UAB
M. Teresa CABRÉ, presidenta de la Secció Filològica i UPF
Lluís CALVO, CSIC
Maria del Mar GRIERA, UAB
Joan MARTÍ I CASTELL, Secció Filològica i URV
Joan-Francesc MIRA, Secció de Filosofia i Ciències Socials i UJI
Joan MIRALLES, Secció Filològica i UIB

Comitè Internacional:

Matthias BRENZINGER, CALDi – Centre for African Language Diversity. Universitat de Ciutat del Cap
Dominique DE COURCELLES, CNRS, París
Tjeerd DE GRAAF, Fryske Akademy
Guy DEUTSCHER, School of Languages, Linguistics and Cultures. Universitat de Manchester
Nancy C. DORIAN, Bryn Mawr College, Pennsylvania, EUA
Alessandro DURANTI, UC Los Angeles
Nicholas EVANS, School of Culture, History and Language al College of Asia and the Pacific. Australian National University
Bruna FRANCHETTO, Museu Nacional, Rio de Janeiro
Lenore A. GRENOBLE, Universitat de Chicago
Colette GRINEVALD, Universitat de Lió
Leanne HINTON, UC Berkeley
Leena HUSS, Universitat d’Uppsala
Itziar IDIAZÁBAL, Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial – EHU
Jon LANDABURU, CNRS, París / PROEIB Andes
Juan Carlos MORENO, Universitat Autònoma de Madrid
Dwight REYNOLDS, UC Santa Barbara
Julia SALLABANK, SOAS – School of Oriental and African Studies, Londres
George VAN DRIEM, Universitat de Berna

Secretariat:

Suport administratiu: Mercè MONTAÑÁ
Suport tècnic:
Rosa CALAFAT, Universitat de les Illes Balears (2008 – 2011)
Joan MOLES (2003 – 2007)

Estudiants en pràctiques:

Lorena AULADELL / Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (curs 2005 – 2006)

Marc HERRAIZ ESTEBAN / Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra (desembre de 2006 – 2007)

Col·laboradors en activitats científiques (recerca, cursos de formació, tercer cicle) i en projectes de cooperació:

Al llarg dels anys 281 professors visitants, conferenciants, investigadors han contribuït a les activitats de la Càtedra UNESCO, 114 d’estrangers i 167 de l’Estat.