III Forum de les Llengües Ameríndies 2005

Barcelona, 8-9 de febrer de 2005

Organitza: Institut Català de Cooperació Iberoamericana, ICCI

Ponent: Joan Moles

Observador/relator: Joan A. Argenter