Jornades “Pobles indígenes de l’Amèrica Llatina”

Barcelona, 27 i 28 d’abril de 2005

Organitza: Fundació La Caixa

Conferenciant invitat: Joan Moles