Seminari «Situación de la lengua guaraní en el Paraguay: estandardización, enseñanza, planificación; política lingüística y derechos lingüísticos»

Objectiu: Afavorir el contacte entre institucions del Paraguai i institucions, centres d’investigació i departaments de la Generalitat de Catalunya per crear sinèrgies que contribueixin a la col·laboració entre ambdós països en àmbits d’activitat lingüística i educativa específics (desenvolupament de la llengua —planificació del corpus, lexicografia, terminologia—, tecnologies lingüístiques, documentació, ensenyament universitari, programes d’ensenyament de l’etapa de primària, investigació i cooperació).

Barcelona, 27 de juny de 2005

Entitats participants: Direcció General d’Estadística, Enquestes i Censos del Paraguai, Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Institut d’Estudis Catalans, TERMCAT, Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona (Antropologia), Universitat Autònoma de Barcelona (Dret Administratiu), Universitat de Girona (Lingüística General), Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, Unescocat – Centre UNESCO de Catalunya, Institut Català de Cooperació Iberoamericana (AECI – Generalitat de Catalunya), Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya), Casa de les Llengües (Generalitat de Catalunya).