Postgrau en immigració i acollida (gener-maig de 2009)

Títol de la sessió: Acollida lingüística i educació en la diversitat

Barcelona, 23 de maig de 2009

Organitza: Departament de Filologia de la Universitat de Barcelona