Reunió de Càtedres UNESCO d’Espanya 2009

Universitat de Còrdova, 6-9 d’octubre de 2009

Participant del Grup de Càtedres UNESCO sobre Drets Humans i Cultura de Pau.