Recepció de representants de l’associació peruana Tarpurisunchis

Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 27 de gener de 2010