Presentació del l’Informe mundial UNESCO “Invertir en la diversitat cultural i el diàleg intercultural”

Barcelona, 10 de maig de 2010

Organitza: Generalitat de Catalunya