Seminari «Aprendre a comunicar: estratègies per a un ús lingüístic responsable»

Barcelona, 8, 9, 10, 15, 16, 17 i 22 de novembre de 2010

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

La diversitat lingüística és complexa i la comunicació feta des del respecte a la diversitat encara ho és més. Aquest curs pretén incorporar eines i estratègies per fer front satisfactòriament a la discriminació que pateixen els parlants de llengües minorades. Professors:

Ferran Suay (Universitat de València). Temàtica:

Com i per què ho fem com ho fem: mecanismes explicatius de la timidesa lingüística.

Estratègies efectives de comunicació: demandes assertives i defensa de la crítica.

Canviar de conductes i actituds lingüístiques: un enfocament estratègic de les interaccions.

Rosa Calafat (Universitat de les Illes Balears i Càtedra UNESCO de Llengües i Educació). Temàtica:

Els prejudicis envers les llengües: Tòpics no marcats. Vells prejudicis amb nou format. Nous termes i noves definicions amb velles interpretacions. Del terme multilingüisme a l’aula.

Eines ecolingüístiques per a la interpretació del terme ‘diversitat lingüística’. Equitat, diversitat i usos lingüístics als llibres de text i al mitjans de comunicació.

Recursos didàctics per a la diversitat lingüística: continuïtat i coherència dels usos lingüístics en l’entorn. 

PROGRAMA