SEMINARIS D’ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA EN ELS VALORS DE LA CULTURA DE LA PAU, PER A PROFESSORAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Barcelona, 2002-2013
En col·laboració amb: Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO (XEAUC) – Escoles Linguapax