II Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat: “Quin futur volem? Perspectives i propostes”

Barcelona, 11 d’octubre de 2013

Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

En el simposi es reflexiona sobre tres grans eixos: la comparació de legislacions estatals sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura, la proposta de currículums educatius de països propers que serveixin de referència, i el suggeriment de paradigmes metodològics docents tant en llengua com en literatura.