Commemoració del Dia de la UNESCO 2013

Parlament de Catalunya, 15 de novembre de 2013