ISB4: FOURTH International Symposium on Bilingualism

Tempe (Arizona, EUA), 30 d’abril – 3 de maig de 2003

Organitza: Universitat de l’Estat d’Arizona

Presentació de comunicació i article: Joan A. Argenter

Recursos: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació