8th IPrA: Eighth International Pragmatics Conference

Toronto (Canadà), 14-18 de juliol de 2003

Organitza: International Pragmatics Association (IPrA) i Universitat de Toronto

Sessió monogràfica: «Politics of language and the linguist».

Presentació d’un pòster: Joan A. Argenter.

Recursos: Universitat Autònoma de Barcelona