Symposium on Language Regeneration

Berkeley (California, EUA), 23-27 de juny de 2003

Organitza: Consorci per a l’aprenentatge i l’Ensenyament del Llenguatge de la Universitat de California a Berkeley

Participant del simposi «Discourse and Culture in Language Study»: Joan A. Argenter

Recursos: UC Consortium on Language Learning and Teaching