Eighth FEL Conference: “On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights”

Because every last word means another lost world

Car tot darrer mot esvaït és un altre món esvaït

 

Barcelona, 1-3 d’octubre de 2004

En col·laboració amb la Foundation for Endangered Languages (Regne Unit).

8TH FEL imatge

Tríptic

 

S’organitzen dues visites de camp a enclavaments lingüístics i sociolingüístics destacats: (i) la Vall d’Aran (29-30 de setembre) —l’única àrea lingüística occitana en què la varietat local de l’occità, l’aranès, gaudeix d’un estatus oficial i ha estat estandarditzada— i (ii) la Catalunya Nord (França) (4 d’octubre) —on el català es troba en una situació bastant difícil, però les institucions i els organismes que la preserven s’esforcen pel seu manteniment i desenvolupament.

Entrevistes amb responsables polítics, assessors lingüístics i activistes culturals. Visita a museus i llocs d’interès etnogràfic i paisagístic. Recital de cançons araneses a càrrec de Lúcia Mas.

Presidència del Congrés: Joan A. Argenter.

Comitè del programa: Joan A. Argenter, Joseph Blythe, R. McKenna Brown, Tjeerd de Graaf, Salem Mezhoud, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

Comitè organitzador: Joan A. Argenter, R. McKenna Brown, Joan Moles, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

El Congrés s’orienta a donar resposta a les qüestions següents:

1) La política lingüística des de l’activisme de base a les institucions polítiques. Aquests drets, de quina manera han estat reconeguts i, si és el cas, aplicats? Quines actuacions poden dur a terme les comunitats amb l’objectiu de fer-los respectar?

2) La interrelació entre els nivells mundial i local. En quina mesura les polítiques estatals són coherents amb les declaracions universals i els tractats internacionals? Com es redefineixen les identitats en els discursos postnacionalistes?

3) Les llengües amenaçades i els drets lingüístics a través de les fronteres. La desigualtat de drets en comunitats lingüístiques dividides per les fronteres. Quins drets i quins deures afecten les comunitats de la diàspora, les comunitats nòmades i els immigrants?

Beques atorgades: Deu beques lliurades a participants procedents de:  Bulgària, Sofia (St. Kliment Ohridski de Sofia); Canadà, Halifax (Universitat Saint Mary’s);  Etiòpia, Addis Abeba, (Universitat d’Addis Abeba); Índia (investigador independent); Malawi (Universitat de Malawi); Mèxic (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS); Polònia, Cracòvia (Universitat de Jagellons); Federació Russa, Ulan-Ude (Institut d’Estudis Mongols, Budistes i Tibetans —branca siberiana de l’Acadèmia de Ciències de Rússia), i Ucraïna, Kiev (Institut Pylyp Orlyp per la Democràcia). 

Llibre d’actes del Congrés: On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights : proceedings of the eighth FEL Conference : Barcelona (Catalonia), Spain, 1-3 October 2004 / editors: Joan A. Argenter & R. McKenna Brown.

Recursos: Foundation for Endangered Languages, Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat espanyol i inscripcions.