International Barcelona Conference on Higher Education: «The Social Commitmment of Universities»

Barcelona, 18-20 d’octubre de 2004

Organitza: Global University Network for Innovation (GUNI)

Agenda
  • 07.04. - 30.04.2021 | Iniciativa UNESCO ‘El futur de l’educació’. Consulta oberta

    » Més informació «