60è aniversari de l’Acta fundacional de la UNESCO – Cerimònia de clausura

València, 4 de novembre de 2006