Congrés: “Su sardu comente limba giuridicu-amministrativa”

Càller, 18-19 d’octubre de 2007

Organitza: Regió Autònoma de Sardenya i Universitat de Càller

Conferenciant invitat: Joan A. Argenter, “Desenvolupament terminològic i restitució onomàstica: dues formes de col·laboració entre l’IEC i l’administració adutònomica”.