Jornada “Recerca en llengües amenaçades”

Barcelona, 9 de novembre de 2007

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Conferenciants:

Matthias Brenzinger (Universitat de Colònia), “Vanishing conceptual diversity: the loss of hunter-gatherer’s concepts”.

Juan Carlos Moreno (Universitat Autònoma de Madrid), “Lenguas amenazadas por los lingüistas”.

Suzanne Romanine (Merton College, Universitat d’Oxford), “What no word for ‘tomorrow’ means”.