Conferència: “Las grandes lenguas amerindias: perspectives de desarrollo”

Barcelona i Girona, 13 de novembre de 2007

En col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona.

Conferenciant invitat: David Galeano Olivera (Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní), “El guaraní, idioma oficial del Mercosur”.