Reunió interuniversitària per al diàleg intercultural

Barcelona, 12 de desembre de 2008

En col·laboració amb el Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades, GELA (Universitat de Barcelona) i la representació de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona.

PROGRAMA