Activitat específica del projecte Linguapax «Llegendes, punts de trobada»

Projectes didàctics que permeten descobrir els punts en comú entre els pobles que comprenen la geografia espanyola.

Curs 2008-2009

En col·laboració amb: Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO (XEAUC) – Escoles Linguapax.