Jornades sobre el “Projecte de creació d’un centre internacional de cultura i llengües indígenes d’Amèrica”

Madrid, 15 i 16 de desembre de 2010

Organitza: Ministeri de Cultura de l’Estat espanyol

Expert invitat: Joan A. Argenter