GESTIÓ DE BLOGS

 
Fòrum sobre llengua i responsabilitat social

2009-2011

Espai de reflexió i d’intercanvi de propostes i idees sobre bones pràctiques culturals i lingüístiques entre els diferents agents implicats: l’educació, el món empresarial i la societat.

 

Trobada interuniversitària per al diàleg intercultural

2009

http://revistes.iec.cat/jidi/

Espai de debat pedagòcic per a la reflexió sobre les experiències educatives dins l’àmbit universitari català en matèria de diàleg intercultural.