CURSOS DE TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA

«La lingüística i la diversitat de llengües: l’ordre dels constituents en l’oració» i «La diversitat lingüística. Estratègies per a un ús lingüístic responsable»

Barcelona, 8-15 de març de 2011

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Professors invitats:

Gerrit J. Dimmendaal (Universitat de Colònia), “Word order and case marking in Nilo-Saharan and Afroasiatic: Marked Nominative, Ergative, Split-S and Fluid-Systems” i “Word order and differential object marking in Nilo-Saharan languages”.

Francesc Queixalós (CNRS, París), “Omnipredicativitat, no configuracionalitat, i ordre dels constituents: exemples amazònics”.

Anna Siewierska (Universitat de Lancaster), “Measuring word order flexibility” i “The relationship between main clause constituent order and affixal order”.

Russell Tomlin (Universitat d’Oregon), “Myths of cognition and context: Theoretical and empirical issues in incorporating cognitive and contextual claims into linguistic theory and the problem of constituent order” i “Attention, voice and order: The cognitive re-analysis of theme, topic, and focus and their reflections in grammar”.

Rosa Calafat (Universitat de les Illes Balears i Càtedra UNESCO de Llengües i Educació) i Ferran Suay (Universitat de València), “La diversitat lingüística: estratègies per a un ús lingüístic responsable”

Programa (Bloc 1: CatCastAngl / Bloc 2: Cat)

 

VIII Curs de tipologia lingüística

Barcelona, 14-17 d’abril de 2008

Organitzat conjuntament amb el Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades, GELA (Universitat de Barcelona) i amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència i l’Obra Social Caixa Sabadell. 

Professors invitats:

Talmy Givon (Universitat d’Oregon), “De-transitive voice” i “Selected tòpics in the typology of passives”

Francesc Queixalós (CNRS, París), “Passiva i antipassiva” i “Verbs trivalents i alineament acusatiu/ergatiu”

Bernd Heine (Universitat de Colònia), “Do all languages distinguish between direct and indirect objects? A Cross-linguistic survey” i “Grammaticalization theory/The unidirectionality principle in grammaticalization”

 

VII Curs de tipologia lingüística de les llengües ameríndies

Barcelona, 16-20 d’abril de 2007

En col·laboració amb el Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades, GELA (Universitat de Barcelona), l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Professors invitats:

Lyle Campbell (Universitat d’Utah) i Verónica Grondona (Universitat de Michigan Oriental), “L’alineament actiu-estatiu” i “Els díctics”.

Andrés Pablo Salanova (Massachussets Institute of Technology, MIT), “L’alineament ergatiu”

Francesc Queixalós (CNRS, França), “L’alineament ergatiu i la intransitivitat escindida”.

 

VI Curs de tipologia lingüística de les llengües ameríndies

Temàtica: «Modalitat i epistemologia en llengües indígenes d’Amèrica”

Barcelona, 18-21 d’abril de 2006

En col·laboració amb el Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades, GELA (Universitat de Barcelona).

Professors invitats:

Francesc Queixalós (CNRS-IRD, París, i Universitat de Brasília), “Les llengües amazòniques: situació, tipologia i un exemple”

Jon Landaburu (CELIA, Centre d’Études des Langues Indigènes d’Amérique, i CNRS-IRD-INALCO – Universitat de París VII), “Contribución de las lenguas indo-americanas a la problemàtica lingüística actual”