I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”

Barcelona, 27-28 de gener de 2011

Organitza: Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans

Ponent invitat: Joan A. Argenter, “Comunitats locals d’enclavament: dinàmica de les llengües, cultura, processos sociolingüístics”