Seminari sobre etnografia lingüística històrica

San Diego, CA (EUA), 23-27 de juny de 2003

Departament d’Antropologia de la UC San Diego

Professor visitant: Joan A. Argenter