Formació – Participació en altres activitats docents

Curs d’estiu «Una escola multilingüe per al segle XXI»

Barcelona, 6-10 de juliol de 2009

Organitza: Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona i Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA)

Conferenciant invitat: Rosa Calafat, “El que els llibres de text diuen i no diuen sobre la diversitat lingüística (I i II)”

Taller “Estudis de casos de revitalització i estandardització lingüística”

Barcelona, 20-23 de maig de 2004

Taller organitzat per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació en el marc del Congrés Linguapax X: “Diàleg sobre diversitat lingüística, sostenibilitat i pau” (Linguapax Institute – Barcelona).

Document de conclusions del taller 2, elaborat pel director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació i presentat al plenari del Congrés.

El document conté exemples de programes que es dediquen a la revitalització de llengües amenaçades. Les noves tecnologies de la informació i el seu ús en les estratègies de revitalització. La descripció de la llengua i la importància del seu corpus i de la planificació del seu estatus com a elements clau en la protecció i promoció de les llengües.

Recursos: Fòrum Universal de les Cultures (Barcelona).