mercem

Eighth FEL Conference: “On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights”

Because every last word means another lost world

Car tot darrer mot esvaït és un altre món esvaït

 

Barcelona, 1-3 d’octubre de 2004

En col·laboració amb la Foundation for Endangered Languages (Regne Unit).

8TH FEL imatge

Tríptic

 

S’organitzen dues visites de camp a enclavaments lingüístics i sociolingüístics destacats: (i) la Vall d’Aran (29-30 de setembre) —l’única àrea lingüística occitana en què la varietat local de l’occità, l’aranès, gaudeix d’un estatus oficial i ha estat estandarditzada— i (ii) la Catalunya Nord (França) (4 d’octubre) —on el català es troba en una situació bastant difícil, però les institucions i els organismes que la preserven s’esforcen pel seu manteniment i desenvolupament.

Entrevistes amb responsables polítics, assessors lingüístics i activistes culturals. Visita a museus i llocs d’interès etnogràfic i paisagístic. Recital de cançons araneses a càrrec de Lúcia Mas.

Presidència del Congrés: Joan A. Argenter.

Comitè del programa: Joan A. Argenter, Joseph Blythe, R. McKenna Brown, Tjeerd de Graaf, Salem Mezhoud, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

Comitè organitzador: Joan A. Argenter, R. McKenna Brown, Joan Moles, Chris Moseley, Nicholas Ostler.

El Congrés s’orienta a donar resposta a les qüestions següents:

1) La política lingüística des de l’activisme de base a les institucions polítiques. Aquests drets, de quina manera han estat reconeguts i, si és el cas, aplicats? Quines actuacions poden dur a terme les comunitats amb l’objectiu de fer-los respectar?

2) La interrelació entre els nivells mundial i local. En quina mesura les polítiques estatals són coherents amb les declaracions universals i els tractats internacionals? Com es redefineixen les identitats en els discursos postnacionalistes?

3) Les llengües amenaçades i els drets lingüístics a través de les fronteres. La desigualtat de drets en comunitats lingüístiques dividides per les fronteres. Quins drets i quins deures afecten les comunitats de la diàspora, les comunitats nòmades i els immigrants?

Beques atorgades: Deu beques lliurades a participants procedents de:  Bulgària, Sofia (St. Kliment Ohridski de Sofia); Canadà, Halifax (Universitat Saint Mary’s);  Etiòpia, Addis Abeba, (Universitat d’Addis Abeba); Índia (investigador independent); Malawi (Universitat de Malawi); Mèxic (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS); Polònia, Cracòvia (Universitat de Jagellons); Federació Russa, Ulan-Ude (Institut d’Estudis Mongols, Budistes i Tibetans —branca siberiana de l’Acadèmia de Ciències de Rússia), i Ucraïna, Kiev (Institut Pylyp Orlyp per la Democràcia). 

Llibre d’actes del Congrés: On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights : proceedings of the eighth FEL Conference : Barcelona (Catalonia), Spain, 1-3 October 2004 / editors: Joan A. Argenter & R. McKenna Brown.

Recursos: Foundation for Endangered Languages, Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat espanyol i inscripcions.

Taller “Estudis de casos de revitalització i estandardització lingüística”

Barcelona, 20-23 de maig de 2004

Taller organitzat per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació en el marc del Congrés Linguapax X: “Diàleg sobre diversitat lingüística, sostenibilitat i pau” (Linguapax Institute – Barcelona).

Document de conclusions del taller 2, elaborat pel director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació i presentat al plenari del Congrés.

El document conté exemples de programes que es dediquen a la revitalització de llengües amenaçades. Les noves tecnologies de la informació i el seu ús en les estratègies de revitalització. La descripció de la llengua i la importància del seu corpus i de la planificació del seu estatus com a elements clau en la protecció i promoció de les llengües.

Recursos: Fòrum Universal de les Cultures (Barcelona).

VI Jornades d’Estudis Lingüístics

Alacant, del 15 al 17 de març de 2004

Organitza: Universitat d’Alacant

Conferenciant invitat: Joan A. Argenter, “Els discursos sobre la diversitat lingüística”.

Cicle de conferències: “Diversitat lingüística: els fets, els discursos, la gestió (II)”

Barcelona, 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2004

Amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill.

Conferenciants:

Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya), “Els discursos sobre la desaparició del català: som on érem?”.

Isidor Marí (Universitat Oberta de Catalunya), “La llengua catalana en el futur ordenament lingüístic de la UE”.

Albert Branchadell (Universitat Autònoma de Barcelona i Organització pel Multilingüisme), “La gestió de la diversitat lingüística estatal: els estats europeus”.

Adela Ros (Secretaria General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya), “El factor llengua en el context de la migració contemporània”.

 

Recursos: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Cicle de conferències: “The management of European lingüístic diversity / L’administració de la diversitat lingüística d’Europa”

28 d’octubre, 11 de novembre i 2 de desembre de 2003

En col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill.

Conferenciants:

Sue Wright (Universitat d’Aston. School of Languages and European Studies), “Language and identity in an increasingly ‘post-national’ world”.

Peter Hans Nelde (Universitat Catòlica de Brussel·les i Brussel’s Research Centre on Multilingualism), “How to manage lingüístic diversity: the New Multilingualism of the European Union”.

Niamh Nic Shuibne (Universitat d’Edimburg. European Union Law), “Towards a European Community policy of respect for lingüístic rights”

The_managament_of_European_Ling_Diversity_imatge

Programa

Cicle de conferències: “Diversitat lingüística: Els fets, els discursos, la gestió (I)”

Barcelona, 7 i 21 d’octubre i 25 de novembre de 2003

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Conferenciants:

Carme Junyent (Universitat de Barcelona), “Històries de la diversitat lingüística humana: la reproducció, la substitució, l’esllanguiment i el redreçament de les llengües”.

Joan A. Argenter, “Els discursos sobre la diversitat lingüística: posicionaments i arguments”.

Xavier Albó (Doctor en lingüística i antropologia i activista lingüístic en àrees indígenes de l’Amèrica del Sud), “L’audàcia de la reformac educativa intercultural bilingüe i dels Consells Educatius dels Pobles Originaris a Bolívia”.

 

XXVIII Deutscher Romanistentag

Kiel (Alemanya), 28 de setembre – 3 d’octubre de 2003

Recursos: Deutscher Romanistenverband

Conferència plenària: Joan A. Argenter.

Comunicació en sessió monogràfica: Carles Riera.

Seminari sobre l’oralitat i els mitjans de comunicació

Barcelona, 17 i 18 de juliol de 2003

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i la participació de Joan Martí.