mercem

Symposium on Language Regeneration

Berkeley (California, EUA), 23-27 de juny de 2003

Organitza: Consorci per a l’aprenentatge i l’Ensenyament del Llenguatge de la Universitat de California a Berkeley

Participant del simposi «Discourse and Culture in Language Study»: Joan A. Argenter

Recursos: UC Consortium on Language Learning and Teaching

Col·loqui sobre “El català, una llengua de comunicació científica”

Barcelona, 20-21 de juny de 2003

En col·laboració amb la Deutscher Katalanistenverband (DKV).

Recursos: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació.

Conferenciants invitats:

Carles Riera (Universitat Ramon Llull), “Producció i divulgació de la ciència en català”.

Josep Eladi Baños (Universitat Pompeu Fabra), “La terminologia de la recerca clínica: un exemple de col·laboració entre universitat, empresa privada i Administració pública”.

Joandomènec Ros (Universitat de Barcelona), “Reflexions d’un professo universitari sobre la publicació científica en català”.

Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona), “L’experiència d’Ítaca (revista de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics)”.

Rosa Colomer (TERMCAT), “La normalització de la neologia terminològica en llengua catalana”.

Maria Teresa Cabré (Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra), “Organització de la terminologia catalana: propostes a la vista de la situació actual”.

Joan Antoni Mesquida(Universitat de les Illes Balears), “Oportunitat i conveniència de conèixer i tenir en compte la llengua científica del català antic en el català científic modern”.

El_catala_llengua_comunicacio_científica

PROGRAMA

 

Les conclusions d’aquest encontre seran presentades a la sessió monogràfica «La comunicació científica a la Romània: Possibilitats i limitacions del desenvolupament de les llengües minoritàries», al XXVIII Deutscher Romanistentag, Kiel, setembre-octubre de 2003.

ISB4: FOURTH International Symposium on Bilingualism

Tempe (Arizona, EUA), 30 d’abril – 3 de maig de 2003

Organitza: Universitat de l’Estat d’Arizona

Presentació de comunicació i article: Joan A. Argenter

Recursos: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Curs de postgrau «Educació multilingüe»

Barcelona, any 2003

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB).

Img_Postgrau_Educació_Plurilingüe

TRÍPTIC

 Concessió de beques parcials per a la matriculació d’alumnes de la UB.

Meeting of European experts on language policies

Barcelona, 31 de maig – 2 de juny de 2002

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya, Fundació Jaume Bofill i Institut Linguapax, amb el suport del Patronat Català pro Europa. La Càtedra UNESCO de Llengües i Educació proporciona la logística i participa activament en els debats.

L’objectiu de la trobada és discutir sobre les repercussions que l’ampliació de la Unió Europea té sobre la política lingüística europea, i més concretament sobre les qüestions que pot plantejar amb vista a la promoció de les llengües europees d’ús restringit, per no dir res de les llengües que parlen grups d’immigrants.

Es va discutir sobre tres documents que s’havien elaborat i distribuït amb anterioritat a la trobada, que tractaven sobre qüestions com el règim de les institucions europees relatiu a les llengües oficials i a les llengües de treball (punts de vista previs a l’ampliació de la Unió), les llengües d’ús restringit i la seva participació en els programes de la Unió Europea i un paradigma pluridimensional.

Es redacta un esborrany de document amb el títol “A proposal to the European Union lingüístic regime”, el qual és posteriorment debatut i reelaborat pels participants. Aquest document és presentat a la Convenció Europea.