Activitats realitzades

Cicle de conferències: “The management of European lingüístic diversity / L’administració de la diversitat lingüística d’Europa”

28 d’octubre, 11 de novembre i 2 de desembre de 2003

En col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill.

Conferenciants:

Sue Wright (Universitat d’Aston. School of Languages and European Studies), “Language and identity in an increasingly ‘post-national’ world”.

Peter Hans Nelde (Universitat Catòlica de Brussel·les i Brussel’s Research Centre on Multilingualism), “How to manage lingüístic diversity: the New Multilingualism of the European Union”.

Niamh Nic Shuibne (Universitat d’Edimburg. European Union Law), “Towards a European Community policy of respect for lingüístic rights”

The_managament_of_European_Ling_Diversity_imatge

Programa

Cicle de conferències: “Diversitat lingüística: Els fets, els discursos, la gestió (I)”

Barcelona, 7 i 21 d’octubre i 25 de novembre de 2003

Organitza: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Conferenciants:

Carme Junyent (Universitat de Barcelona), “Històries de la diversitat lingüística humana: la reproducció, la substitució, l’esllanguiment i el redreçament de les llengües”.

Joan A. Argenter, “Els discursos sobre la diversitat lingüística: posicionaments i arguments”.

Xavier Albó (Doctor en lingüística i antropologia i activista lingüístic en àrees indígenes de l’Amèrica del Sud), “L’audàcia de la reformac educativa intercultural bilingüe i dels Consells Educatius dels Pobles Originaris a Bolívia”.

 

Col·loqui sobre “El català, una llengua de comunicació científica”

Barcelona, 20-21 de juny de 2003

En col·laboració amb la Deutscher Katalanistenverband (DKV).

Recursos: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació.

Conferenciants invitats:

Carles Riera (Universitat Ramon Llull), “Producció i divulgació de la ciència en català”.

Josep Eladi Baños (Universitat Pompeu Fabra), “La terminologia de la recerca clínica: un exemple de col·laboració entre universitat, empresa privada i Administració pública”.

Joandomènec Ros (Universitat de Barcelona), “Reflexions d’un professo universitari sobre la publicació científica en català”.

Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona), “L’experiència d’Ítaca (revista de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics)”.

Rosa Colomer (TERMCAT), “La normalització de la neologia terminològica en llengua catalana”.

Maria Teresa Cabré (Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra), “Organització de la terminologia catalana: propostes a la vista de la situació actual”.

Joan Antoni Mesquida(Universitat de les Illes Balears), “Oportunitat i conveniència de conèixer i tenir en compte la llengua científica del català antic en el català científic modern”.

El_catala_llengua_comunicacio_científica

PROGRAMA

 

Les conclusions d’aquest encontre seran presentades a la sessió monogràfica «La comunicació científica a la Romània: Possibilitats i limitacions del desenvolupament de les llengües minoritàries», al XXVIII Deutscher Romanistentag, Kiel, setembre-octubre de 2003.

Curs de postgrau «Educació multilingüe»

Barcelona, any 2003

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB).

Img_Postgrau_Educació_Plurilingüe

TRÍPTIC

 Concessió de beques parcials per a la matriculació d’alumnes de la UB.