Recerca – Congressos i col·loquis

VI Jornades d’Estudis Lingüístics

Alacant, del 15 al 17 de març de 2004

Organitza: Universitat d’Alacant

Conferenciant invitat: Joan A. Argenter, “Els discursos sobre la diversitat lingüística”.

XXVIII Deutscher Romanistentag

Kiel (Alemanya), 28 de setembre – 3 d’octubre de 2003

Recursos: Deutscher Romanistenverband

Conferència plenària: Joan A. Argenter.

Comunicació en sessió monogràfica: Carles Riera.

8th IPrA: Eighth International Pragmatics Conference

Toronto (Canadà), 14-18 de juliol de 2003

Organitza: International Pragmatics Association (IPrA) i Universitat de Toronto

Sessió monogràfica: «Politics of language and the linguist».

Presentació d’un pòster: Joan A. Argenter.

Recursos: Universitat Autònoma de Barcelona

Symposium on Language Regeneration

Berkeley (California, EUA), 23-27 de juny de 2003

Organitza: Consorci per a l’aprenentatge i l’Ensenyament del Llenguatge de la Universitat de California a Berkeley

Participant del simposi «Discourse and Culture in Language Study»: Joan A. Argenter

Recursos: UC Consortium on Language Learning and Teaching

ISB4: FOURTH International Symposium on Bilingualism

Tempe (Arizona, EUA), 30 d’abril – 3 de maig de 2003

Organitza: Universitat de l’Estat d’Arizona

Presentació de comunicació i article: Joan A. Argenter

Recursos: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Meeting of European experts on language policies

Barcelona, 31 de maig – 2 de juny de 2002

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya, Fundació Jaume Bofill i Institut Linguapax, amb el suport del Patronat Català pro Europa. La Càtedra UNESCO de Llengües i Educació proporciona la logística i participa activament en els debats.

L’objectiu de la trobada és discutir sobre les repercussions que l’ampliació de la Unió Europea té sobre la política lingüística europea, i més concretament sobre les qüestions que pot plantejar amb vista a la promoció de les llengües europees d’ús restringit, per no dir res de les llengües que parlen grups d’immigrants.

Es va discutir sobre tres documents que s’havien elaborat i distribuït amb anterioritat a la trobada, que tractaven sobre qüestions com el règim de les institucions europees relatiu a les llengües oficials i a les llengües de treball (punts de vista previs a l’ampliació de la Unió), les llengües d’ús restringit i la seva participació en els programes de la Unió Europea i un paradigma pluridimensional.

Es redacta un esborrany de document amb el títol “A proposal to the European Union lingüístic regime”, el qual és posteriorment debatut i reelaborat pels participants. Aquest document és presentat a la Convenció Europea.